Schotgroep: enig leverancier van de innovatieve kalkkorrels

Maak je woning weer gezond

Laten we vooruit denken

Kies onze unieke combinatie van bodemafsluiting en vloerisolatie

Waardevol restproduct van waterzuivering

Kalkkorrels: een prachtig restproduct van ons drinkwater

Wat is bodemdaling en wat kun je er tegen doen?

Wat te doen als de grond onder je huis verzakt

Schotgroep Bodemafsluiting

Een gezonde kruipruimte door ophoging met kalkkorrels, zand of schelpen