Wat is bodemdaling en wat kun je er tegen doen?

Wat te doen als de grond onder je huis verzakt

Bodemdaling betekent dat de grond onder je huis verzakt, omdat de grond uit veen of klei bestaat. De bodem van je kruipruimte komt daardoor steeds lager te staan. De lege ruimte onder je huis wordt steeds groter.

De overheid voorkomt verzakkingsproblemen door de straten op veen- en kleigrond periodiek op te hogen. Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor de ophoging van je grond onder je huis. Wanneer je dat niet doet, kan er spoeling ontstaan. Dat betekent dat de grond van de straat en je tuin, wegglijden onder je huis.

Last van vocht, geur en schimmel?

Vochtproblemen kunnen ontstaan door bodemdaling. Bekend zijn de muggenplagen, ook wanneer de warme dagen allang voorbij zijn. Vaak ontstaan er schimmelproblemen, wat een bedompte geur brengt in je huis. Door de bodem te vullen met kalk, zul je merken dat dit de geur direct tegengaat.

Schotgroep is enige leverancier van kalkkorrels en levert daarnaast ook opvulling door zand en schelpen. Schotgroep gebruikt voor het tegengaan van bodemdaling, alleen circulair opgewekte kalkkorrels: SG kalkorrels CC+. Dit product is een restproduct van de waterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Meer Actueel

Spouwmuurisolatie

De meest effectieve isolatie voor huizen gebouwd tussen 1930 en 1980

Schotgroep Bodemafsluiting

Een gezonde kruipruimte door ophoging met kalkkorrels, zand of schelpen

Schotgroep: enig leverancier van de innovatieve kalkkorrels

Maak je woning weer gezond