Kalkkorrels

Schotgroep is de enige leverancier in Nederland van kalkkorrels, een restproduct van waterzuivering. Het geldt als het meest effectieve en innovatieve middel tegen grondverzakking in de kruipruimte. Heb je last van vochtproblemen, stank of schimmel? Of lijken je tegels in je tuin te verzakken? Dan is de kans groot dat je last hebt van bodemdaling of bodemverzakking.

Schotgroep gebruikt waar mogelijk voor de vulling van kruipruimtes een restproduct van de waterzuivering: SG+ kalkkorrels. Kalk heeft een hoge dichtheid, maar is licht van materie. Zo komt er geen verzwaarde druk op leidingwerk te staan. Knaagdieren kunnen zich geen weg door kalk banen. Ook neemt kalk geen vocht op en geleidt het geen water, waardoor de toplaag langer droog blijft dan bij andere materialen.

Kalkkorrels hebben, anders dan zand en schelpen, een hoge pH-waarde, wat – naast het afdichten van de wegzakkende grond – een natuurlijk en duurzaam middel is tegen schimmels en stank. Kalkkorrels zijn onderzocht door TNO en worden beschouwd als licht-isolerend.

Als we er toch zijn: isoleer je kruipruimte

Wanneer je kruipruimte verzakt, dan is de kans groot dat je veel ruimte hebt in je kruipruimte. We kunnen de ruimte natuurlijk volledig vullen met kalkkorrels. Schotgroep echter levert als een van de weinige liever een totaaloplossing en levert voor een gunstige prijs direct ook isolering met Neopixels.

Deze HR++ granietparels gelden als een van de meest duurzame isolatiemethode. De parels zijn vocht- en geluidwerend en verdienen zich binnen korte tijd terug. Zo maak je je huis weer gezond en prettiger leefbaar voor de toekomst.

Wat is bodemdaling en wat betekent het?

Bodemdaling betekent dat de grond onder je huis verzakt, omdat de grond uit veen of klei bestaat. De overheid voorkomt verzakkingsproblemen door de straten op veen- en kleigrond periodiek op te hogen. Als huiseigenaar echter, ben je zelf verantwoordelijk voor de ophoging van je grond onder je huis. Wanneer je dat niet doet, kan er spoeling ontstaan. Dat betekent dat de grond van de straat en je tuin, wegglijden onder je huis.

Vochtproblemen kunnen ontstaan, waardoor je bijvoorbeeld vaak een muggenplaag hebt, ook wanneer de warme dagen allang voorbij zijn. Door de vergrote tussenruimte tussen bodem en huis, wordt je huis kouder. Vaak ontstaan er schimmelproblemen, dat een bedompte geur brengt in je huis. Door de bodem te vullen met kalk, schelpen of zand, zul je merken dat dit de geur direct tegengaat.

Schotgroep is enige leverancier van kalkkorrels en levert daarnaast ook opvulling door zand en schelpen. Schotgroep gebruikt voor het tegengaan van bodemdaling, alleen circulair opgewekte kalkkorrels: SG+ kalkorrels. Dit product is een restproduct van de waterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Circulair product, kleine CO2-voetafdruk

In Nederland wordt het water onthard met het gebruik van zand. Het zand vangt kalk op door hechting aan de zandkorrels. Hierdoor ontstaat een kalkkorrel met in de kern een zandkorrels. Wanneer het zand is verzadigd met kalk, wordt dit vervangen door schoon zand.

Schotgroep heeft in samenwerking met Nederlandse waterzuiveringsinstallaties onderzoek gedaan naar een duurzame toepassing van kalk als restmateriaal. In deze onderzoeken kunnen we aantonen dat dit het meest effectieve en duurzame materiaal is voor de ophoging van kruipruimtes. Schotgroep is de enige partij in Nederland die kalkkorrels kan leveren voor de opvulling van kruipruimtes.

Wij leveren alleen kalkkorrels die een restproduct zijn, en ontginnen geen nieuwe kalk. Zo houden we onze voetafdruk klein en de productiecirkel gesloten. Dat betekent wel dat wij gebonden zijn aan het aanbod van de zuiveringsinstallaties. Soms moeten klanten enkele maanden wachten op een nieuwe partij kalkkorrels die wij kunnen inzetten.