Waardevol restproduct van waterzuivering

Kalkkorrels: een prachtig restproduct van ons drinkwater

Schotgroep gebruikt voor het tegengaan van bodemdaling circulair opgewekte kalkkorrels, een restproduct van de waterzuiveringsinstallaties in Nederland.

In Nederland wordt ons drinkwater onthard van kalk. Ontkalking van het water zorgt voor minder kalkafzettingen in huishoudelijke apparaten en dat bespaart energie. De meeste kalk wordt in zandgrondgebieden onttrokken op natuurlijke wijze: door het water door het zand te laten stromen. Wanneer het zand is verzadigd met kalk, wordt dit vervangen door schoon zand.

Schotgroep heeft in samenwerking met Nederlandse waterzuiveringsinstallaties en de Reststromenunie onderzoek gedaan naar een duurzame toepassing van kalk als restmateriaal. In deze onderzoeken is aangetoond dat kalkkorrels een bijzonder goede oplossing is voor de ophoging van kruipruimtes, met meer positieve waarden – zo weert het vocht en knaagdieren beter en gaat het geuren beter tegen – dan zand en goedkoper dan schelpen.

Circulair product, kleine CO2-voetafdruk

Schotgroep is de enige partij in Nederland die kalkkorrels kan leveren voor de opvulling van kruipruimtes. Wij leveren alleen kalkkorrels die een restproduct zijn, en ontginnen geen nieuwe kalk. Zo houden we onze voetafdruk klein en de productiecirkel gesloten. Dat betekent wel dat wij gebonden zijn aan het aanbod van de zuiveringsinstallaties. Soms moeten klanten enkele maanden wachten op een nieuwe partij kalkkorrels die wij kunnen inzetten.

Meer Actueel

Schotgroep. Partner Woonwijzerwinkel

Samenwerken voor verduurzaming in de regio.

Wat is bodemdaling en wat kun je er tegen doen?

Wat te doen als de grond onder je huis verzakt

Vloerisolatie

Verduurzaam je vloer, verhoog je comfort