Schotgroep: enig leverancier van de innovatieve kalkkorrels

Maak je woning weer gezond

Laten we vooruit denken

Kies onze unieke combinatie van bodemafsluiting en vloerisolatie

Waardevol restproduct van waterzuivering

Kalkkorrels: een prachtig restproduct van ons drinkwater

Wat is bodemdaling en wat kun je er tegen doen?

Wat te doen als de grond onder je huis verzakt